NY SKRUVPRESS EFFEKTIVISERAR SLAMHANTERINGEN INOM STORFORS KOMMUN
Industrin
Spara

NY SKRUVPRESS EFFEKTIVISERAR SLAMHANTERINGEN INOM STORFORS KOMMUN

Sista dagarna i januari genomfördes de avslutande testkörningarna av en helt ny avvattningsan- läggning vid Storfors Avloppsreningsverk. Investeringen görs för att ersätta en tidigare anlägg- ning men framförallt för att uppnå en effektivare hanteringen av slam som följer avloppsvattnet. Efter noggrann kartläggning av tillgängliga alternativ har kommunen investerat i en komplett skruvpressanläggning tillverkad av Hagfors-baserade Autofric och förmedlad via avvattnings- specialisten Kicab.

Storfors Avloppsreningsverk, beläget strax söder om huvudorten, tar emot och renar avloppsvatten från hela Storfors tätort. I ett tidigt steg i reningsprocessen avskiljs och avvattnas partiklar och slam innan vattnet går vidare till fortsatt rening.

SKRUVPRESSAR EFFEKTIVISERAR AVVATTNINGEN

Avvattningen av slam utförs ofta mekaniskt och kan göras på flera sätt. En effektiv metod är att med hjälp av skruvpressar pressa vattnet ur slammet. Vattnet återförs efter pressningen till reningskedjan medan det avvattnade slammet samlas upp och deponeras.
Genom effektiv avvattning kan slamvolymen minskas drastiskt vilket innebär stora besparingar sett till både hanterings- och transportkostnader. Avvattningen underlättar samtidigt processen att avlägsna förekommande miljögifter.

– Efter att ha testat och värderat olika teknikalternativ märkte vi att skruvpressen gav oss fördelar, berättar Jukka Mäenpää, teknisk chef inom Storfors Kommun. Vi får ett väsentligt torrare slam, vilken underlättar inte minst transporterna. Processen är dessutom energisnål vilket ju är bra både för ekonomin och miljön. För att vara helt säkra på att välja rätt har vi även jämfört olika skruvpressar på marknaden sett till teknisk prestanda, pris och leveranstid. Autofric lösning stod sig här väl i konkurrensen.

Jukka Mäenpää

NÖJDA MED TESTRESULTATEN

Testkörningarna, som påbörjades för snart ett år sedan, närmar sig nu sitt slut och man är från kommu- nens sida nöjda med resultatet.

– Vi har fått en maskin som vi tror mycket på och som vi förväntar oss kommer att vara med oss länge, fortsätter Jukka Mäenpää. Vi upplever även ett gott samarbete med både Autofric och Kicab som stöttat och supportat oss genom hela inkörningsperioden. Att tillverkningen av maskinen sker just här i Värmland har inte varit avgörande för valet av utrustning men det är naturligtvis ingen nackdel att service och sup- port finns tillgänglig mindre än 8 mil bort.

Jesper Christopherson (Autofric), Tommy Nielsen (KICAB) och Jukka Mäenpää, Storfors Kommun

POSITIVA SIGNALER FRÅN MARKNADEN

Kicabs VD Tommy Nielsen har på nära håll följt projektet och kan nöjt konstatera att maskinen fungerar enligt plan.

– Autofrics skruvpress uppfyller allt som vi och kommunen önskat sett till både avvattningsresultat och energiåtgång. Vi får också bekräftat från driftspersonalen att maskinen går tyst och är lättskött. Det se- nare är viktigt framförallt i en liten kommun där personalens tid måste räcka till mycket. Jag måste också poängtera att samarbetet med både kommunen och Autofric har fungerat mycket bra. Det här är ett jobb som vi gjort tillsammans.

Även Autofrics Jesper Christopherson är belåten med utfallet.
– Den anläggning som Storfors Kommun har köpt används redan nu på flera håll i Sverige men också i andra delar av världen. Vi får idel goda omdömen. Maskinen håller vad den lovar sett till både prestanda och handhavande. Mycket kraft har också lagts på att utveckla en konstruktion som gör maskinen lätt att serva och underhålla. Bra feedback från kunderna ger oss kvitton på att vi lyckats.

För Autofrics del är utvecklingen av de nya skruvpressarna ett steg i riktning mot en ny strategi. Fyrtio års erfarenhet av skruv- och spiraltransportörer har lagt en stabil grund för utveckling och produktion av kompletta maskiner och lösningar för i första hand slamavvattning.

– Planer kring en ny inriktning har funnits länge men blev kända för en bredare krets först vid IFAT-mässan i München 2022, avslöjar Jesper Cristopherson. Under samma mässa i vår kommer vi åter att vara på plats för att visa upp ett väsentligt bredare utbud av våra produkter. Vi hoppas och tror på ett gott mottagande.

Kategory
Industrin
Taggar

Missa inget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller du koll på företagen i Halland.

  Nyhetsbrevet innehåller artiklar, reportage och erbjudanden från våra samarbetspartners.

  Relaterade artiklar

  Industrin För: UFAB AB
  Spara
  När avancerat blir enkelt – välkommen in i UFABs värld.
  AV:
  Therése Berglin

  UFAB är systemleverantören och kontraktstillverkaren i Uddevalla med det lilla extra. Sedan 1967 harLäs mer

  Värmlands Näringsliv
  Cookies & Data

  För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

  Denna domän är en del av MARATON GROUP AB